Комплекс от многофамилни жил. сгради, Магазини, Ресторант и подземен паркинг – „Umbrella Apartments“
Местоположение: гр. Пловдив 

 Година: 2023 

 РЗП: 38 000 м2