Комплекс от многофамилни жил. сгради и подземен паркинг – „Casa Del Nord“Местоположение: гр. Пловдив 

 Година: 2023 

 РЗП: 15 000 м2